کنگره جهانی موبایل

کنگره جهانی موبایل 2023 ، انتظارت، تمرکز بر روی گوشی های تاشو و تکنولوژی جدید

کنگره جهانی موبایل 2023 کنگره جهانی موبایل در راه است و تا چندین ساعت آینده بزرگ ترین رویداد تکنولوژی جهان رخ خواهد داد. این رویداد هر...

ادامه مطلب